ภาษาคือเลนส์ของการมองโลกที่แตกต่าง | ธรรมพร คำเคน | TEDxYouth@PathumWan

ร่วมค้นหาเรื่องราวของคุณดาวฟ้าหลังจบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ และเริ่มต้นเส้นทางด้านศิลปะที่ทำให้เขาค้นพบศิลปะของ ‘ภาษา’ และเปลี่ยนแนวคิด รวมถึงมุมมองของการใช้ชีวิตของเขาไปอย่างมาก; พูดได้ว่าศิลปะ มีอิทธิพลมากพอในการเปลี่ยนการมองโลกของเขาไปเลยก็ว่าได้ หลังจากจบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ คุณดาวฟ้าก็ได้ผันตัวมาทำงานด้านศิลปะ ด้วยความสนใจทางด้านภาษา จึงเปิดสถาบันสอนภาษาและเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาผ่านสื่อออนไลน์ This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *